Ďalšie
projekty

Značky, produkty a webové stránky sme dizajnovali aj pre nasledujúce firmy a organizácie:

Produktový dizajn Webstránky Kampane E-commerce Prototype Ilustrácie Dizajn merkantílií Korporátny dizajn
Produktový dizajn Webstránky Kampane E-commerce Prototype Ilustrácie Dizajn merkantílií Korporátny dizajn
Wireframe Logotypy Dizajn manuály Obalový dizajn Reklamný dizajn UI/UX E-shopy
Wireframe Logotypy Dizajn manuály Obalový dizajn Reklamný dizajn UI/UX E-shopy

K13 - Košické kultúrne centra

Pre organizáciu, ktorá zastrešuje správu 14 kultúrnych centier v druhom najväčšom meste na Slovensku sme redizajnovali webovú stránku, menili jej štruktúru a nastavovali primárnu funkciu prehľadného kalendára kultúrnych podujatí.

Resort Pltník

Pre jeden z najväčších resortov ležiacich na brehu rieky Dunajec, uprostred národného parku sme vytvárali identitu značky v spojení s kompletným redizajnom webovej stránky. Tá bola fúziou ôsmich webových stránok, ktoré resort dovtedy používal.

Mediparma

Novú identitu, výrobu merkantílií a prezentačnú webovú stránku sme tvorili pre značku, ktorá v sebe zahŕňa dve ambulancie všeobecného lekára a psychiatrickú ambulanciu. Cieľom bolo modernizovať komunikáciu a odlíšiť sa od konkurencie v meste.

INAR Architects

Po 20 rokoch práce sa prestížne architektonické štúdio rozhodlo definovať svoju identitu a vyhotoviť webovú prezentáciu. Rozhodli sme sa pre geometriu a čisté tvary, ktoré sa stali inšpiráciou pre tvorbu novej komunikácie značky INAR.

Jahodovica

Pre originálny pálený destilát sme vytvárali produktový a obalový dizajn viacerých edícií produktu a kompletne dizajnovali a programovali e-shop, ktorý slúži ako prezentácia produktu a nákupná zóna.

Horská Lúka

Nové luxusné moderné apartmány uprostred národného parku potrebovali identitu a webovú prezentáciu. Cieľom webovej stránky bolo odprezentovať apartmánové domy v troch jazykových mutáciách a pripraviť všetky prezentačné materiály.

VÚDPaP

Projektovo, dizajnovo a programátorsky sme zastrešili tvorbu rozsiahleho webového diela pre štátnu inštitúciu. Prehľadné, používateľsky priateľské a s požadovanými funkciami. To všetko v dizajnovom európskom štandarde.

Backend

Pre developerské štúdio zamerané na budovanie tech systémov a e-commerce projektov sme redizajnovali prezentačnú webovú stránku, napĺňali ju novým obsahom a nastavovali a modernizovali novú komunikáciu značky.

Zeno

Pre predajcu luxusného nábytku sme redizajnovali webovú stránku so zameraním na zmenu štruktúry a dosiahnutie úspechov v rámci organického vyhľadávania. Postarali sme sa o projektové riadenie, dizajn, programovanie a SEO.

Domasi

Realizovali sme kompletné zadanie pre novú značku interiérového štúdia, ktorá sa zameriava na lokálne pôsobenie. Zastrešili sme návrh identity značky, tvorbu merkantílii, fotoprodukciu a realizáciu prezentačnej webovej stránky.

MPstudio

Úspešné štúdio interiérového dizajnu sa rozhodlo totálne prekopať atraktivitu, logiku a prezentáciu svojej značky prostredníctvom novej webovej stránky. A tak ju dnes zdobí minimalizmus a dôraz na realizované diela.

BlueLemons

IT spoločnosť sa rozhodla definovať jej brand kód a redizajnovať webovú stránku. Cieľom bolo odlíšiť sa od konkurencie, preto sme pri tvorbe definovali jazyk, ktorým chceme cez dizajn, fotoprodukciu, videoprodukciu a písaný text komunikovať.

RK net

Lokálny poskytovateľ internetového pripojenia sa rozhodol zatraktívniť svoju značku novou identitou a spriehľadniť svoju ponuku novou webovou stránkou s objednávkovým systémom postaveným na mieru.

Emocionálny kompas

Pre neziskovú organizáciu zameranú na prácu s emóciami u detí a dospelých sme vytvárali identitu a prezentačnú webovú stránku. Návrh nášho dizajnového riešenia značky reflektuje samotné emócie, ktoré sú taktiež pestrofarebné a plné tvarov.

Pierott

S neziskovkou, ktorej podstatou je pomoc deťom v oblasti zdravia a rozvoja talentu spolupracujeme roky. Okrem webovej stránky pre ňu tvoríme všetky komunikačný výstupy, aktivity, výzvy a kampane, ktoré reprezentujú organizáciu navonok.

Amawell

Gigant v oblasti predaja a výroby šperkov na Slovensku potreboval zredizajnovať a preprogramovať svoj e-shop na základe rozsiahleho prieskumu trhu, interných potrieb a definovanej identity značky.

Vytvorme spolu niečo špeciálne