Sotolář

Etablovaná advokátska kancelária so 60. ročnou históriou nabrala odvahu a rozhodla sa pre kompletné definovanie jej komunikácie.

Stratégia — Identita — Webstránka — Produkcia — Copywriting — Merkantílie

IDENTITA

Identita postavená na pevných základoch, čistých líniách a iniciále písmena S, ktoré je formované aj do znaku paragrafu, typického pre toto povolanie.

WEBSTRÁNKA

Prezentačná webová stránka dotvorená o zamknuté uživateľské prostredie, s obsahom do ktorého majú prístup len odobrení členovia cieľovej skupiny.

MERKANTÍLIE

Súčasťou práce bol návrh a výroba všetkých komunikačných touchpointov, ktoré reprezentujú značku zvnútra navonok.

PRODUKCIA

Na zachytenie atmosféry v advokátskej kancelárii a zosobnenie jej predstaviteľov sme realizovali fotoprodukciu.

SOTAC

Výzvou projektu bolo, že pozostával z kompletnej tvorby dvoch samostatných značiek, ktorých charakter má pôsobiť podobne, aj keď ich zameranie je odlišné.

,,Flexibilita, dobrá komunikácia, schopnosť počúvať, porozumieť, poradiť, reagovať na špecifické požiadavky a vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľný problém. To je Lemon and Lime.''

Martin Sotolář
Advokát SOTOLÁŘ

Nový projekt

Ciele dosiahneme čoskoro
Ďalšie projekty

Vytvorme spolu niečo špeciálne