Sotac

Vysokoodborné vzdelávacie a publikačné centrum v oblasti práva potrebovalo reštartovať komunikáciu a e-shop prezentáciu.

Stratégia — Identita — E-shop — Produkcia — Copywriting — Merkantílie — Produktový dizajn

IDENTITA

Zákony a právo sú dané. Z toho vychádza identita značky, ktorej čisté línie predstavujú pevný základ a symbolom sa stal stoh kníh, ako odkaz múdrosti a zamerania biznis modelu.

WEBSTRÁNKA

Špecifický e-shop, ktorý ponúka vzdelávacie aktivity, publikačné produkty, ale aj špeciálnu uzamknutú časť s rozsiahlym množstvom obsahu v oblasti práva.

MERKANTÍLIE

Navrhli sme, pripravili a manažovali výrobu niekoľkých dôležitých touchpointov značky. Obaly kníh, prezentačné materiály, ale aj pomôcky pre študentov.

PRODUKCIA

Cieľom fotoprodukcie bolo odprezentovať vzdelávaciu inštitúciu, jej lektorov a odborníkov, ale aj atmosféru z priebehu stretnutí v rámci edukačných aktivít.

SOTOLÁŘ

Značka Sotac bola súčasťou náročneho zadania redizajnu dvoch značiek, ktoré sídlia pod jednou strechou a vzájomne sa dopĺňajú. Tou druhou bola advokátska kancelária.

,,Flexibilita, dobrá komunikácia, schopnosť počúvať, porozumieť, poradiť, reagovať na špecifické požiadavky a vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľný problém. To je Lemon and Lime.''

Martin Sotolář
Lektor SOTAC

Nový projekt

Ciele dosiahneme čoskoro
Ďalšie projekty

Vytvorme spolu niečo špeciálne