Finest Rum Festival

Degustačné zážitkové podujatie pre verejnosť prinieslo atmosféru exotiky nie len do centra mesta, ale v každom bode svojej komunikácie.

Stratégia — Identita — Web — Produkcia — Copywriting — Produktový dizajn - Kampna

IDENTITA

Živá, hravá a pútavá komunikácia značky, ktorá je príznačná pre tému podujatia. Okrem čitateľného logotypu sa o atmosféru postarali symboly a pestré ilustrácie.

WEBOVÁ STRÁNKA

Jednoduchá dvojjazyčná one page prezentačná stránka má za úlohu prilákať starých aj nových návštevníkov, poskytnúť im základné informácie a zvizualizovať pútavosť a atraktivitu podujatia.

KAMPAŇ

Pre podujatie sme vytvárali grafické podklady pre online a offline kampaňovú komunikáciu. Bilboardy, citylighty, bannery a ďalšie podklady do výroby a reklamy.

MERCH

Podujatie si vyžadovalo tvorbu mnohých zaujímavých touchpointov, ktorých úlohou bolo zväčšiť zážitok z podujatia, zvyšiť jeho kvalitu a celkový dojem.

,,Vďaka vám, vašej pomoci a kreativite sme posunuli podujatie na vyššiu úroveň a nepochybujem o tom, že ďalšie bude opäť lepšie.''

Marián Beliš
Founder FINEST FEST

Stovky

Ľudí navštevuje podujatie

Stovky

Ľudí sú fanúšikom značky
Ďalšie projekty

Vytvorme spolu niečo špeciálne