Jahodová noc

Do tretieho najväčšieho mesta na Slovensku sme priniesli unikátne podujatie s témou, ktorá dokáže konkurovať medzinárodným destináciám.

Stratégia — Idea — Web — Produkcia — Copywriting — Merkantílie — Kampaň

IDEA

Koncept podujatia je postavený na originálnom zážitku, ktorý je možné ochutnať alebo ovoňať. Premenili sme frekventovanú ulicu na nepoznanie a zapojili sme do podujatia aj prevádzky na danej ulici.

WEBOVÁ STRÁNKA

Jednoduchá one-page prezentačná webová stránka má za úlohu stručne, no pútavo vysvetliť všetky potrebné informácie o podujatí, ukázať atmosféru a odprezentovať prevádzky, ktoré sa zapojili do spolupráce.

KAMPAŇ

Pre podujatie sme zastrešili prípravu a tvorbu kompletných komunikačných podkladov, prezentačných materiálov a podkladov pre online a offline kampaň.

KONCEPT

Bohatý zábavno-kultúrny program a zapojenie podnikov s na mieru pripravenou jahodovou ponukou boli kľúčovými prvkami pre úspech podujatia a naplnenie jeho zámeru.

JAHODOVÉ MESTO

Jahodová noc je súčasťou aktivít značky Jahodové mesto, ktoré dlhodobo budujeme ako súkromnú aktivitu klienta na rozvoj cestovného ruchu a podnikateľského prostredia pre tretie najväčšie mesto na Slovensku.

“Vďaka vám, vašej pomoci a kreativite sme posunuli podujatie na vyššiu úroveň a nepochybujem o tom, že ďalšie preteky budú opäť lepšie.”

Marián Beliš
Founder JAHODOVÉ MESTO

Tisíce

Návštevníkov podujatia

Tisíce

Fanúšikov značky
Ďalšie projekty

Vytvorme spolu niečo špeciálne