Hero Race

Najzábavnejší prekážkový beh na Slovensku potreboval pokryť celú komunikáciu a vytvoriť atraktívny web s rezervačným systémom na mieru.

Stratégia — Webová stránka — Komunikácia — Copywriting — Kampane — Produktový dizajn

WEBSTRÁNKA

Dizajn webovej stránky je zvýraznený ostrými tvarmi, popri ktorých atmosféru dotvárajú drsné fotografie pretekárov, s dôrazom na akciu a športový výkon.

Rezervačný systém

Vytvorili sme flexibilný rezervačný systém na mieru, jednoducho použiteľný pre pretekárov a s prehľadnou internou databázou pre klienta.

KOMUNIKÁCIA EVENTU

Pre zlepšenie komunikácie smerom k potenciálnym partnerom podujatia sme vytvárali prezentačný materiál a ostatné komunikačné touchpointy eventu.

KAMPANE

Pripravovali sme podklady pre intenzívne online a offline kampane, ktorých úlohou bolo zasiahnuť všetky cieľové skupiny pred, počas a po evente.

“Vďaka vám, vašej pomoci a kreativite sme posunuli podujatie na vyššiu úroveň a nepochybujem o tom, že ďalšie preteky budú opäť lepšie.”

Marián Beliš
Founder HERO RACE

+10%

Ročný narast pretekárov

500

Priemerný počet pretekárov
Ďalšie projekty

Vytvorme spolu niečo špeciálne